โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ประวัติโรงเรียนบ้านดอนแสนสุข

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข  เป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่  ณ  บ้านดอนแสนสุข

หมู่ที่ 3 ตำบลครบุรี  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 3 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  20 มิถุนายน พ.ศ. 2496 เป็นโรงเรียนเอกเทศชั่วคราวมีกำนันเจียม  ลิครบุรีและประชาชนร่วมกันสร้างคิดเป็นราคาประมาณ1,500 บาท  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  29 มิถุนายน  2496 นายพิศาล  วัชจนสุนทร ศึกษาธิการอำเภอ เป็นประธานเปิดการสอนได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่  29 กรกฎาคม  2496

                                วันที่ 21 กันยายน  2496 นายมนัส  จุฑานนท์  นายอำเภอครบุรีเป็นประธาน  นายขาว 

ชุติตานนท์  เป็นรองประธาน  ทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียน  แต่งตั้งให้นายช่วง  เจริญครบุรี  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และนายโพธิ์  ดือขุนทด  เป็นครูทำการสอน

                                วันที่  15 สิงหาคม 2500 ได้รับเงินสมทบงบประมาณ  22,500 บาท คณะครูมีนายช่วง  เจริญครบุรี ,นายบุญเพ็ง  โคตะภมร ,นายแดง  โสมกระโทก  พร้อมด้วยประชาชนได้ร่วมกันสร้างขึ้นใหม่เป็นอาคารถาวรใต้ถุนสูง  เสร็จเรียบร้อยคิดเป็นเงิน  90,000 บาท

                                วันที่  29 กุมภาพันธ์  2504  นายวัฒนะ  รัตนะวิเศษ  ศึกษาธิการอำเภอครบุรี  เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนนี้

                                วันที่  21  มิถุนายน  2520  รับมอบอาคารเรียนหลังใหม่  3  ห้องเรียน ขนาด 7X8 เมตร  ใต้ถุนสูงราคา  180,000  บาท จากงบประมาณแผ่นดิน 

วันที่  5  มกราคม  2523 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1หลัง  ราคา 125,000  บาท

โรงเรียนตั้งอยู่ในเนื้อที่  16 ไร่  3 งาน  10  ตารางวา

ในปีงบประมาณ  2527  ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 

105  /  2526   1 หลัง  4  ห้องเรียน เป็นเงิน  800,000 บาทและในปีงบประมาณ  2527  ได้งบประมาณ  จากทางราชการสร้างถังเก็บน้ำเป็นถังซีเมนต์แบบ ฝ. 33 เป็นเงิน  30,000  บาท  การก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105 / 26   แล้วเสร็จวันที่  2 มีนาคม  2528

วันที่  7  กรกฎาคม  2530  สำนักงานการประถมจังหวัดนครราชสีมาอนุญาตให้ทำการ

รื้ออาคารเรียนที่สร้างเองแบบถาวรขนาด  6X  18  เมตร  3  ห้องเรียน

ในปีงบประมาณ  2535  ได้รับงบประมาณจากทางราชการต่อเติมอาคารเรียน  สปช. 

105 /26    ชั้นล่าง  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  280,000  บาท  เริ่มทำการก่อสร้าง  11  กุมภาพันธ์   2535  แล้วเสร็จเมื่อวันที่  7  ตุลาคม   2535

เมื่อวันที่  1  มีนาคม  2544  นายยัง  ฉายครบุรี  ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านโกรก

สำโรงได้รับคำสั่งจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  ให้มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนี้  และได้มีคำสั่งที่  144 / 2544   ให้นายยัง  ฉายครบุรี ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข  ตั้งแต่วันที่   6  กุมภาพันธ์   2544  และผู้อำนวยการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายโรจน์ชวิน วีรภัทรชยังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนแสนสุข

นางนนทพรรณ ศรีไชยรัตน์
นางพัชรินทร์ เลาะครบุรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,035
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โทรศัพท์: 044082070 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสาธิต แก้วประกอบ โทรศัพท์: 0865822417 อีเมล์: satit1619@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]