• ประวัติโรงเรียน
 •  ความเป็นมาและประวัติของโรงเรียน

                โรงเรียนบ้านเมืองเก่าตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1   เดือน  พฤษภาคม  พ. ศ.  2498  เป็นเอกเทศชั่วคราวหลังคามุงแฝก  นายไพสิษฐ์  อ่อนโคกสูง เป็นครูใหญ่คนแรก  มีชื่อว่าโรงเรียนบ้านเมืองเก่า  มีนักเรียน  48  คน   ครู  2  คน  เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

              เมื่อปี  พ. ศ.  2500  คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียนเห็นว่าอาคารเรียนทรุดโทรมมากจึงช่วยกันบริจาคทรัพย์  วัสดุ  ได้สร้างโรงเรียนเอกเทศกึ่งถาวรขึ้น  เมื่อวันที่  10  เดือน  เมษายน  พ. ศ. 2506  ขนาด 6  x 8 เมตร  ขนาด   3 ห้องเรียน

              เมื่อปีการศึกษา 2511  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการจำนวน  60,000   บาท  ต่อเติมอาคารเรียนจนสำเร็จ  

              เมื่อปีการศึกษา  2523  ทางราชการได้เปิดเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และต่อเติมชั้นล่างอีก 4 ห้องเรียน

              ปีการศึกษา  2549  กองทุน SML หมู่บ้านได้บริจาคเงินจำนวน  200,000  บาท  ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  1 หลังและภายหลังได้ต่อเติมเป็นห้องสมุดโรงเรียนในเวลาต่อมา

             ปีการศึกษา  2550   นายสมพงษ์  เณรรักษา  บริจาคเงินในการก่อสร้างส้วมจำนวน  1 หลัง  4 ที่  เป็นจำนวนเงิน  80,000  บาท

             ปีการศึกษา  2552  ได้ก่อสร้างอาคารอนุบาล  โดยการบริจาคของนายทินกร  ธนาภิสิทธิกุล  จำนวนเงิน  150,000  บาท

             ปีการศึกษา  2553   ได้ก่อสร้างอาคารอบรมคุณธรรมจากงบบริจาค  และผ้าป่าเพื่อการศึกษาจำนวนเงิน  120,000  บาท

            ปีการศึกษา  2555  ได้รับงบประมาณจาก สส.วิสิทธิ์  พิทยภรณ์ ทำถนคอนกรีต จำนวน 151,200  บาท และต่อเติมอาารคุณธรรมจากงบผ้าป่าหลวงตามหาบัว  จำนวน  50,000 บาท

            ปีการศึกษา  2559  ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  สปช.105/29 งานาสีภายนอก  งบประมาณ  100,000  บาท

            ปีการศึกษา  2559  ได้รับงบประมาณจากชุมชนในการจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาจัดทำรั้วคอนกรีต  จำนวน  69,000  บาท

            ปีการศึกษา  2560  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชนในการจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา จัดทำรั้วคอนกรีต จำนวน  23 ช่อง เป็นเงินงบประมาณ  80,000  บาท

            ปีการศึกษา  2560  ได้รับงบประมาณจากชุมชนในการจัดทำประตูเหล็ก  งบประมาณ  10,000  บาท

           ปีการศึกษา  2561  ได้รับงบประมาณจากชุมชนในการจัดทำเครื่องกรองน้ำบาดาลระบบ RO 5 ขั้นตอน  จำนวน 75,000  บาท

          ปีการศึกษา  2562  ได้รับงบประมาณจากชุมชนในการจัดทำรั้วคอนกรีตจำนวน 42 ช่อง  เป็นเงิน  160,000  บาท

             

             ตำแหน่งผู้บริหารในปัจจุบัน นายธนศักดิ์  เจียมใจ ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  20 มกราคม  2563   มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  3  คน  ลูกจ้างประจำ  ตำแหน่งช่างไฟฟ้า  จำนวน  1 คน  ครูอัตราจ้างที่จ้างโดยงบประมาณของโรงเรียน  1 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  จำนวน 1 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น 7 คน

             ปัจจุบัน  โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2   ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    จำนวน  8  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  จำนวน  55  คน

            


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-03-25 18:10:01 น.

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โทรศัพท์: - อีเมล์: banmuangkaoschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธนศักดิ์ เจียมใจ โทรศัพท์: 0809992391 อีเมล์: banmuangkaoschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]