• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                                                    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                      โรงเรียนบ้านเมืองเก่า  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

   

  1.  นายบรรจง          ฉิมพังเทียมง                          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                              ประธานกรรมการ

  2.  นายสมยศ           ชาติเชื้อ                                ผู้แทนผู้ปกครอง                                         กรรมการ

  3.  นายเกษม           ชำนินอก                                ผู้แทนครู                                                     กรรมการ

  4.  นายสิงห์             มาสันเทียะ                             ผู้แทนองค์กรชุมชน                                    กรรมการ

  5.  นายกองพล         มีเงิน                                      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              กรรมการ

  6.  นายเพชร             มีเงิน                                      ผู้แทนศิษย์เก่า                                            กรรมการ

  7.  พระจำลอง          ฐิตธมโม                                 ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                      กรรมการ

  8.  นายประกอบ       โฉมพลกรัง                              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                กรรมการ

  9.  นางยุพา              บุญปัน                                    ผู้อำนวยการสถานศึกษา                              กรรมการและเลขานุการ

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-03-25 18:10:01 น.

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โทรศัพท์: - อีเมล์: banmuangkaoschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธนศักดิ์ เจียมใจ โทรศัพท์: 0809992391 อีเมล์: banmuangkaoschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]