โรงเรียนขนงพระใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนขนงพระใต้  ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี  พ.ศ.  2465  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดขนงพระใต้เป็นสถานที่เรียน  แต่เปิดทำการสอนได้ไม่นานต้องยุบลงเนื่องจากทางราชการไม่มีเงินสนับสนุน

  วันที่   1  มีนาคม  พ.ศ.  2480  ได้เปิดทำการอีกครั้ง  โดยมีนายแหมบ  ภู่ช่างทอง  ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนในตำแหน่งครูใหญ่

  ปัจจุบันโรงเรียนขนงพระใต้  ตั้งอยู่  ณ  เลขที่  238  หมู่ 2  ตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  บนเนื้อที่  7  ไร่  3  งาน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  4  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีข้าราชการครู  27  คน  พนักงานราชการ  2  คน  

  พนักงานธุรการ  1  คน  นักการภารโรง  1  คน  นักเรียน  515  คน  โทรศัพท์  044 - 365548  โทรศัพท์มือถือ 098 - 5846248


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-27 09:25:28 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชาติชาย ศรีสังวาลย์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุวรรณา ป้อมสุวรรณ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายธีรพงษ์ พงษ์ปลัด

 • นางสาววศิยรัศมิก์ คงจันทร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,668
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขนงพระใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: khanongpratai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภูวดล คำพิมูล โทรศัพท์: 0616525193 อีเมล์: numliverpool@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]