• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๖ โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบ้านท่าแดง ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย เป็นสถานที่เรียน รวมเวลาก่อตั้ง ๘๘ ปี
      พ.ศ.๒๔๗๒ ย้ายมาเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านซึม ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา มีครูใหญ่คนแรก คือ นายเฉื่อย ปัญญา
      พ.ศ.๒๕๐๑ นายฉัตร จงนบกลาง ครูใหญ่ ได้นำพ่อค้า ประชาชนร่วมบริจาคที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบันนี้ พร้อมกับร่วมกันบริจาคทรัพย์ ให้กับทางราชการสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่
  บนเนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวา ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น ๑ มุขใต้ถุนโล่ง ๔ ห้องเรียน โดยเป็นงบประมาณที่ทางราชการร่วมสมทบครึ่งหนึ่งเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
  ทำพิธีเปิดอาคารเรียนเมื่อ ๔ กันยายน ๒๕๐๑ เปิดสอนชั้น ป.๑ ถึง ป.๔ และต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องเรียนอีก ๔ ห้องเรียน ในปี พ.ศ.๒๕๒๑
      พ.ศ. ๒๕๐๓ เปิดสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น ๒๕๐๓ สอนชั้น ป. ๑ – ป. ๔
      พ.ศ. ๒๕๑๒ ขยายเปิดสอนหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.๒๕๐๓ ชั้น ป. ๕ – ป. ๗
      พ.ศ.๒๕๒๑ เปิดสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา ๒๕๒๑ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนต้น ป.๑ ถึง ป.๔ และระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชั้น ป.๕ และขยายไปจนถึง ป.๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒
      พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๒ แบบ ป.๑ ฉ. เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ปี ๒๕๒๔ ได้รับงบประมาณจากทางราชการต่อเติมชั้นล่าง
  อีก ๔ ห้องรวมเป็น ๘ ห้องเรียน
      พ.ศ.๒๕๒๓ ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างโรงฝึกงาน ๑ หลัง ด้านทิศตะวันตก ของพื้นที่
      พ.ศ.๒๕๓๑ เปิดสอนนักเรียนก่อนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ชั้นเด็กเล็ก อายุ ๖ ปี และได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๓ แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ เป็นอาคารปูน ๒ ชั้น
  ๓ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง
      พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับงบประมาณจากทางราชการต่อเติมชั้นล่าง ๓ ห้องเรียน รวมเป็น ๖ ห้องเรียน
      พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับอนุญาต เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ ตามโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และขยายไปจนถึงชั้น ม.๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗
  เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
  คุณสมพร ตันตมณีรัตน์และคุณจรรยา ตันตมณีรัตน์ ได้มอบเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จัดตั้งมูลนิธิ “ซ้งติ่ง แซ่ตั้งและนายเจริญ เกตุอร่าม” เพื่อให้โรงเรียนนำดอกผลมาใช้ในกิจการโรงเรียน
  และเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนในแต่ละปีจนถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-28 12:39:53 น.

โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โทรศัพท์: 0-4448-2926 อีเมล์: banceum@gmail.com,banceum@bc.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: gumjay pat โทรศัพท์: 044482926 อีเมล์: bc2466@bc.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]