โรงเรียนพรพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ประวัติโรงเรียน
 • ดิมไม่มีโรงเรียน เด็กในหมู่บ้านหัวสระต้องไปเรียนที่ โรงเรียนประชาบาล ตำบลกุดน้อย 2 (วัดถนนนาดี) ระยะทางห่างจากบ้านหัวสระไปทางทิศใต้ ประมาณ 1 กิโลเมตร

  พ.ศ. 2481 นายมุ พรจันทึก ผู้ใหญ่บ้านหัวสระและ นายเอี่ยม ภายจันทึก ครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลตำบลสีคิ้ว 2 (วัดหนองสลักได)   เป็นหัวหน้าชักชวนราษฎรในหมู่บ้านหัวสระ สร้างโรงเรียนขึ้นโดยสร้างอาคาร 1 หลัง กว้าง 12 ม. ยาว 12 ม.  งบประมาณ 300 บาท ทำด้วยไม้เต็ง-รัง หลังคามุงหญ้าแฝก

  นายมุ พรจันทัก พร้อมด้วยราษฎร ได้ยื่นหนังสือขอตั้งโรงเรียนต่อนายอำเภอสีคิ้ว (นายชำนาญ กระบวน) นายอำเภอได้เสนอเรื่องต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา แล้วนายอำเภอได้มาตรวจสอบสถานที่ เดือนเมษายน พ.ศ.2482  จังหวัดนครราชสีมาอนุญาตให้เป็นโรงเรียน ประชาบาลบ้านหัวสระ 1 ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลกุดน้อย 3 (พรพิทยาคม) ได้เปิดเรียน   ครั้งแรกเมื่อวันที่  1   พฤษภาคม 2482 โดยมี นายเอี่ยม ภายจันทึก   เป็นครูใหญ่ นายเพิ่ม  ขุนสูงเนิน   เป็นครูน้อย  ทำพิธีเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่  30 เมษายน 2482 โดยนายอำเภอสีคิ้วมอบให้นายทองคำ สุริยะ ครูใหญ่โรงเรียนประจำอำเภอสีคิ้วมาเป็นประธานพิธีเริ่มเวลา 17.00 น. พระสงฆ์ 7 รูป เจริญพระพุทธมนต์ กลางคืนมีมหรสพ ลิเกแสดงเช้าวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2482 เวลา 07.00 น. ทำพิธีเปิดเรียนโดยนายมุ พรจันทึก อ่านรายงาน ประธานกล่าวเปิด เปิดผ้าแพรคลุมป้าย พระสงฆ์สวดชยันโตพิณพาทย์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา นักเรียนร้องเพลงชาติ ราษฎรที่มาร่วมงานส่งเสียงไชโย และอวยพร ครูนำนักเรียนเข้าห้องเรียน ทำการสอน 10 นาที เป็นการเสร็จพิธี

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:55:19 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอรรศดง ปลิวจันทึก

 • นางยุภา ปลิวจันทึกสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,329
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: pittayakom_2482@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรียาภัทร วิชาชัย โทรศัพท์: 0910503914 อีเมล์: am_nuay2009@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]