โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านหัน ตั้งอยู่เลขที่ 200  หมู่ที่ 1  ต.บ้านหัน  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2453  โดยพระธนููประการกิจ

  นายอำเภอสีคิ้ว  เป็นผู้จัดตั้ง  อาศัยศาลาวัดบ้านหันเป็นอาคารเรียน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-4 มีนายเย็น เป็นครุูใหญ่คนแรก    ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2502 ได้ย้ายมาเรียนอาคารเรียน แบบ 008

  ที่สร้างขึ้นใหม่  จำนวน 10 ห้องเรียน  ในเนื้อที่ป้จจุบัน  29 ไร่   และได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2509  และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2511 ได้เปิดทำการ

  สอนชั้น ป.5-6  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2517 ได้เปิดสอนการศึกษาภาคบังคับถึงชั้น ป.7  และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2523 ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)  และเมื่อ

  ปี พ.ศ.2534 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  และในปีการศึกษา 2546 - ปัจจุบัน โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

  การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

         


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-14 11:58:09 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิทยา พันธุ์แก้ว
 • แนะนำบุคลากร

 • นายเพทาย เทียมคำ

 • นางลมุล ฮอสูงเนินสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,189
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-987000 อีเมล์: banhunschool@hotmail.com/school135
เว็บมาสเตอร์:: ลมุล ฮอสูงเนิน โทรศัพท์: 0817900070 อีเมล์: lamulhos@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]