โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •      โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ เดิมเปิดสอนอยู่ที่วัดใหญ่สีคิ้ว

  เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  ระหว่าง พ.ศ.2454 – 2459 ต่อมาได้ย้ายไปทำการสอนชั่วคราว

  อยู่ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว จนถึง พ.ศ. 2464 ทางราชการ

  ได้ประกาศพระราชบัญญัติประถมศึกษา จึงได้ย้ายไปอยู่ที่ศาลาวัดโนนกุ่ม

  ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลลาดบัวขาว 2 ( วัดใหญ่ สีคิ้ว )

  เปิดทำการสอนตั้งแต่ 10 กรกฎาคม 2480

       ในปี พ.ศ.2496 ได้ย้ายมาอยู่ในที่ดินปัจจุบัน พ.ศ.2497

  ประชาชนร่วมกับภาครัฐ และ บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

  ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียน หลังที่ 1 และเปลี่ยนชื่อเป็น

  โรงเรียนบ้านสีคิ้ว “ ไทยวัฒนาประชารัฐ ” พ.ศ.2502 ได้ตัดคำว่า

  บ้านสีคิ้ว ออก จึงมีชื่อว่า โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

  ปัจจุบันเปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  มีข้าราชการครู  จำนวน 24 คน ห้องเรียน 21 ห้อง ปัจจุบัน มี นายสมพงษ์  คบด่านกลาง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-18 14:18:50 น.

โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-411311 อีเมล์: thaiwattanaschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรางมาศ โตคีรี โทรศัพท์: 0638981469 อีเมล์: aoyzaa_1530@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]