โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

 

     โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ เดิมเปิดสอนอยู่ที่วัดใหญ่สีคิ้ว

เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ระหว่าง พ.ศ.2454 – 2459 ต่อมาได้ย้ายไปทำการสอนชั่วคราว

อยู่ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว จนถึง พ.ศ. 2464 ทางราชการ

ได้ประกาศพระราชบัญญัติประถมศึกษา จึงได้ย้ายไปอยู่ที่ศาลาวัดโนนกุ่ม

ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลลาดบัวขาว 2 ( วัดใหญ่ สีคิ้ว )

เปิดทำการสอนตั้งแต่ 10 กรกฎาคม 2480

     ในปี พ.ศ.2496 ได้ย้ายมาอยู่ในที่ดินปัจจุบัน พ.ศ.2497

ประชาชนร่วมกับภาครัฐ และ บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียน หลังที่ 1 และเปลี่ยนชื่อเป็น

โรงเรียนบ้านสีคิ้ว “ ไทยวัฒนาประชารัฐ ” พ.ศ.2502 ได้ตัดคำว่า

บ้านสีคิ้ว ออก จึงมีชื่อว่า โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

ปัจจุบันเปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มีครู 32 คน ห้องเรียน 21 ห้อง ปัจจุบัน มี นายจำลอง  ซองผม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-20 12:57:28 น.

นายจำลอง ซองผม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยวัฒนาประชารัฐ

นางสุเนตร์ ดินจันทึก
ดร.สัจจะพร วิริยะจรรยา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,005
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-411311 อีเมล์: thaiwattanaschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รุ่งตะวัน สหุนันท์ โทรศัพท์: 0955946329 อีเมล์: thaiwattanaschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]