โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ประวัติโรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ

 

          โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4  จัดตั้งเมื่อ

วันที่   1   กันยายน   2500  ที่ตั้ง    หมู่ที่  5    ตำบลโนนค่า     อำเภอสูงเนิน      จังหวัดนครราชสีมา

มีเนื้อที่  54  ไร่  3  งาน  13  ตารางวา   มีหมู่บ้านในเขตบริการ  2  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย

บ้านโคกกะพี้  หมู่ที่  5  ตำบลโนนค่า   อำเภอสูงเนิน  

          บ้านโคกหินเหล็กไฟ  หมู่ที่  6  ตำบลโนนค่า  

มีอาคารเรียนถาวร  2  หลัง  หลังที่  1  เป็นอาคารเรียน  แบบ  ป.1 ฉ  ใต้ถุนสูง  ต่อเติมชั้นล่าง 

มี  8  ห้องเรียน  เป็นห้องพิเศษ  2  ห้อง  สร้างเมื่อ  ปี  พ.ศ.  2521   หลังที่  2  เป็นอาคารเรียนอนุบาล  สร้างโดยงบบริจาค  มีทั้งหมด  4  ห้องเรียน  เป็นห้องพิเศษ  2  ห้อง  มีอาคารอเนกประสงค์  1  หลัง  แบบ  สปช. 102 / 26  และมีโรงอาหาร สร้างเอง 1 หลัง  ส้วม 3  หลัง  10  ที่  บ้านพักครู   1  หลัง  ( ชำรุด )

                         ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ

ที่      ชื่อ – นามสกุล                       ตำแหน่ง                  ดำรงจตำแหน่งระหว่าง

1.    นายดี  ดีสูงเนิน                          ครูใหญ่                    พ.ศ. 2500  - พ.ศ. 2509

2.  นายถนอม  นิรันตสุข                     ครูใหญ่                    พ.ศ. 2510 – พ.ศ. 2527 

3.  นายศิริชัย  ชนะชัย                        ครูใหญ่                    พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2529

4.   นายกรุณา  เกี้ยวสูงเนิน                ครูใหญ่                    พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2531

5.  นายณรงค์  ทวีสิทธิเดช                อาจารย์ใหญ่              พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2538

6. นางสาวปทุม  ปิยากูล                   อาจารย์ใหญ่               พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2548

7.  นายวชิรา  พันธุ์โอภาส          ผู้อำนวยการสถานศึกษา     พ.ศ. 2548 – 30  กันยายน  2556

8. นายประสิทธิ์  ขันโคกกรวด   ผู้อำนวยการสุถานศึกษา     16 ธ.ค. 2556 - 11 ตุลาคม  2559

9. นายเดชา  จันทร์อาภาท       ผู้อำนวยการสถานศึกษา     23  ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน

    

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-05-29 13:06:01 น.

นายเดชา จันทร์อาภาท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกหินเหล็กไฟ

นางภัสสร สุขนาบุญ
นางเอมอร เหมนิธิ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

911
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-430051 อีเมล์: khokhinlekfai@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายประจวบ ที่หนองสังข์ โทรศัพท์: 0942789515 อีเมล์: prachuabtee@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]