โรงเรียนโนนค่าวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์    (VISSION)

  ภายในปี  2560  โรงเรียนโนนค่าวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา

  ขั้นพื้นฐาน  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ  สร้างสรรค์ภูมิทัศน์  บริหารแบบมีส่วนร่วม  รวมใจสู่อาเซียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:55:19 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธรรมนูญ ชัยศัตรา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอุษา จวนสูงเนิน

 • นางขวัญจิตร สุวรรณ์ดวงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,540
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโนนค่าวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: nonkawittayaschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษา จวนสูงเนิน โทรศัพท์: 0810682500 อีเมล์: bigeye5661@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]