โรงเรียนบ้านหนองตะไก้














ประวัติโรงเรียนบ้านหนองตะไก้

 

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองตะไก้  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ ๓๐๓๘๐ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๘ เดิมอาศัยศาลาวัดหนองตะไก้เปิดทำการเรียนการสอน(ปัจจุบันรื้นทิ้งแล้ว) อยู่ห่างจากที่ตั้งปัจจุบันประมาณ  ๑๕๐ เมตร ที่ดินของโรงเรียนได้มาจากการบริจาคของชาวบ้านเป็นเนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๓ งาน ๒๓ ตารางวามีหมู่บ้านใช้บริการของโรงเรียน ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยวัดและหมู่ที่ ๒ บ้านหนองตะไก้

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นางยศพร จิรพรเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตะไก้

นายคมกริช กล่าวกระโทก
นางฉวีวรรณ แต่งพลกรัง





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ โทรศัพท์: 044-430690 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางยศพร จิรพรเจริญ โทรศัพท์: 0813600871 อีเมล์: sak_konthai@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ