• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายวิมาน  คอกพิมาย                             ประธานกรรมการสถานศึกษา

  2. นายชาตรี  สันกลาง                                กรรมการ

  3. พระอธิการขาว อนามโย                          กรรมการ

  4. นายสมใจ  เตียงกุล                                 กรรมการ

  5. นางสาวฉันทนา  ลัดสูงเนิน                       กรรมการ

  6. นายสมเจน  สอดตะคุ                               กรรมการ

  7. นางดวงเดือน  แดงจันทร์                          กรรมการ

  8. นายชัยโรจน์  พันธุ์ยางน้อย                       กรรมการ/เลขานุการ                           


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-17 21:53:29 น.

โรงเรียนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-418308 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสำราญ ประภาวงค์ โทรศัพท์: 0872599096 อีเมล์: Krurab1234@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]