โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ประวัติโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์

 

โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์   ที่ตั้งหมู่ที่  1   ตำบลโนนอุดม  อำเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  

โทร 044430269      เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   เนื้อที่  11  ไร่  3  งาน  72  ตารางวา 

เขตพื้นที่บริการ หมู่ที่ 1  หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4  ตำบลโนนอุดม  อำเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา

                        ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  มีดังนี้

                โรงเรียนนี้เดิมชื่อว่า “ โรงเรียนบ้านโนนอุดม ”  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

อำเภอชุมพวง   กลุ่มโรงเรียนจามจุรี  

                ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่  6  เมษายน พ.ศ. 2512    โดยนายนาค   กิ่งหว้ากลาง   ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับ

ชาวบ้านบริจาคเงินและสละแรงงานก่อสร้างอาคารแบบ ป. 1 ช  3  ห้องเรียนในเนื้อที่   6 ไร่ 

74  ตารางวา   สร้างครั้งแรกเพียงแต่กระทุ้งดินให้แน่น  กั้นเป็นฝาด้วยแผงไม้ไผ่    เปิดทำการสอน

ครั้งแรกเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2513   เปิดเรียนตั้งแต่ชั้น  ป.1 – ป.4  โดยแยกนักเรียนมาจาก

โรงเรียนบ้านโนนขุยสามัคคี  เป็นนักเรียนชาย  92  คน   นักเรียนหญิง 76  คน  รวมทั้งสิ้น  168  คน 

มีอัตรากำลังครู  3  คน  ครูใหญ่คนแรก  คือ  นายพจน์  ขอสูงเนิน

ต่อมาท่านพ่อนภดล  ธัมมรโต  เจ้าอาวาสวัดโสนันทารามได้รับเป็นผู้อุปถัมภ์ 

โรงเรียนจึงขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียน  และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2533  เป็น

“ โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ ”

                ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์  ตั้งอยู่เลขที่ 336 หมู่ที่ 1  ตำบลโนนอุดม  อำเภอเมืองยาง

จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7    

รวมทั้งยังให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดมมาขอใช้สถานที่เปิดสอนอนุบาล  3  ขวบ  

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-04 15:35:16 น.

นายประทวน ด่านแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์

นางสำอางค์ เหล็กประสุข
นางสุวิมล เยี่ยมรัมย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

954
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โทรศัพท์: 0-4443-0269 อีเมล์: nonudom_npd@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มาลี นันกระโทก โทรศัพท์: 0902836407 อีเมล์: nangrathoksew@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]