โรงเรียนบ้านหนองยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ประวัติโรงเรียนบ้านหนองยาง

 

โรงเรียนบ้านหนองยางจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2480 เป็นสาขาของโรงเรียนประชาบาลตำบล ขุย1 (วัดช่องแมว) ให้ชื่่อโรงเรียนว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลขุย 2 (วัดหนองยาง) เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนอาศัยศาสาวัดศิริจุมาภิรมย์ เป็นที่ทำการเรียนการสอน วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2517 ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนบ้านหนองยางและต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมในโครงการขยายโอกาศทางการศึกษาปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 รวม 11 ห้องเรียน ครูจำนวน 8 คน พนักงานราชการจำนวน 1 คน  ช่าครุภัณฑ์ชั้น 3 จำนวน 1 คน นักเรียนทั้งหมดจำนวน  110  คน 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-11 21:43:25 น.

นายธนา สะลิวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองยาง

นางสาวแววมณี ตอรบรัมย์
นางสังวาลย์ ศรีทาป

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

915
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โทรศัพท์: 044964518 อีเมล์: khaowsuay_s@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววราพร รุ่งกำจัด โทรศัพท์: 0806253321 อีเมล์: khaowsuay_s@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]