โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1


ประวัติโรงเรียนไตรภูมิวิทยา

 

ประวัติโรงเรียนไตรภูมิวิทยา

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา  ก่อตั้งขึ้นที่บ้านมะค่า หมู่ที่ 2 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ บนที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าช้าโคกเต็ง มีเนื้อที่ 17 ไร่ 82 ตารางวา ติดกับเขตวัดไตรภูมิวนาราม ถนนบุรีรัมย์ - พุทไธสง ผู้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการเพื่อก่อตั้งโรงเรียนไตรภูมิวิทยานำโดย นายเปลี่ยน  ปานเด ผู้ใหญ่บ้านมะค่า และนายปิยะ  เฮงขวัญ เลขาสภาตำบลในขณะนั้น ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2521 ลักษณะอาคารเป็นแบบ ป1 ฉ . ใต้ถุนสูง ขนาด 5 ห้องเรียน งบประมาณก่อสร้าง 275,000 บาท เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2521 ในระดับชั้น ป.1 - ป.4  มีครูทำการสอน 3 คน โดยมี นายบุญธรรม  มีชัย เป็นครูใหญ่

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายวันชัย ภัณฑลักษณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไตรภูมิวิทยา
นายวัชรินทร์ สุขรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ไตรภูมิวิทยา

นางวรรธนา ธีระเดชากุล
นายจรูญ ครุฑสามารถ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไตรภูมิวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 0446119811 อีเมล์: tripoomburiram@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อริศรา ศรีงาน โทรศัพท์: 0818792995 อีเมล์: arid1217@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ