โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด  ก่อตั้งเมื่อ  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478  เลขที่  163  หมู่ที่  7 ตำบลกลันทา   อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 

    เขต  1    เขตบริการทางการศึกษาที่รับผิดชอบ 2  หมู่บ้าน  คือ หมู่ที่  7  บ้านเสม็ดและหมู่ที่  10 บ้านหนองบอน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีเนื้อที่  17  ไร่  50  ตารางวา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: watbansamed@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางศิริลักษณ์ ทวยมีฤทธิ์ โทรศัพท์: 0910186847 อีเมล์: watbansamed@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]