โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายธีรเจต  ยอดยิ่ง                                                                                                        ประธานกรรมการ

  2. นายยวน  ทำดี                                                       ผู้แทนผู้ปกครอง                              กรรมการ           8. นายสมัย   โขงรัมย์    ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ

  3.  นางกนกพร  พินุงรัมย์                                            ผู้แทนครู                                         กรรมการ           9. นางศิริลักษณ์  ทวยมีฤทธิ์    รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการ/เลขานุการ

  4.  นายสมาน  สายสุด                                               ผู้แทนองค์กรชุมชน                          กรรมการ

  5.  นายสมจิตร  คะนุรัมย์                                           ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กรรมการ

  6.  นายเจริญ  ประเสริฐแก้ว                                     ผู้แทนศิษย์เก่า                                   กรรมการ

  7.  พระอธิการประคอง  ปัญญาธโร                           ผู้แทนพระภิกษุ                                    กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: watbansamed@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางศิริลักษณ์ ทวยมีฤทธิ์ โทรศัพท์: 0910186847 อีเมล์: watbansamed@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]