โรงเรียนบ้านตะโก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตะโก

   

            1. นางสาวเทือง  ยารัมย์       ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ                             ประธานกรรมการ

            2. นางปภัสรินทร์  ศรีอุษณีย์กร   ตำแหน่ง ผู้แทนครู                            กรรมการ

            3. นายเชิด  นกโยธิน              ตำแหน่ง  ผู้แทนองค์กรชุมชน               กรรมการ

            4. นางสุพร  สลุปพล              ตำแหน่ง  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

            5. นางสาวเพ็ญ  ดาทอง           ตำแหน่ง  ผู้แทนศิษย์เก่า                     กรรมการ

            6. พระมหานฤพล สิริเมธี          ตำแหน่ง ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่         กรรมการ

            7. นายถาวร  ฟ้าระหาญ ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ

            8. นายจำนงค์  ชื่นอุรา            ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

            9. นายพันตรี  นะรีรัมย์            ตำแหน่ง ผู้แทนผู้ปกครอง                    กรรมการ

            10. นายกิ่ง  จะยันรัมย์            ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ

            11. นางสาวมณีรัตน์  แช่ตั้ง      ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ

            12. นายธนภัทร  สิริวาส          ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ

            13. นายสำเริง  พอกประโคน     ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ

            14.  พระครูญาณวรคุณ           ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ        

            15.  พระครูประภัสสรสารธรรม   ตำแหน่ง ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์            กรรมการ  

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านตะโก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-666541 อีเมล์: Takoschool2477@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพร ต้นหนองสวง โทรศัพท์: 0945104330 อีเมล์: altaoguitarlove@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]