โรงเรียนบ้านตะเคียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นางสมจิต  ทินนะรัมย์          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน        

  2.  นายสาลี  มะสิการะเต          รองประธานกรรมการสถานศึกษา               

  3.  นายไพโรจน์  อุไรรักษ์       กรรมการสถานศึกษา                                 

  4.  นางวราพร  เพลียสันเทียะ  กรรมการสถานศึกษา                                  

  5.  นางศิริ  สีดวง                       กรรมการสถานศึกษา                                   

  6.  นายบุญแท้  เปกรัมย์          กรรมการสถานศึกษา                                  

  7.  นายทองพูน  ทัศนะ             กรรมการสถานศึกษา                              

  8.  นายเกียรติศักดิ์  อภิระติง   ครูโรงเรียนบ้านตะเคียน                

  9.  นางปณิชา  คำจันทราช       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียน          


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านตะเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044119335 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายเกียรติศักดิ์ อภิระติง โทรศัพท์: 0846066331 อีเมล์: K-apirating@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]