โรงเรียนบ้านโนนแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนแดง  

  ปีการศึกษา 2561

  1.       นายเซีย  บุญยงค์   ประธาน

  2.       นายทองอุ่น  บุญยงค์   รองประธาน

  3.       นายอภิรักษ์  บุญยงค์   กรรมการ

  4.       นายสมนึก  ปลื้มรัมย์   กรรมการ

  5.       นายดำรง  โอทารัมย์  กรรมการ

  6.       นายสุเมฆ  ศาลาฤทธิ์  กรรมการ

  7.       นางอรพิน  ประโลมรัมย์   กรรมการ

  8.       นายอภิวัฒน์  บุญเรือง  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสงกรานต์ ประเสริฐศรีศักดิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเมนาลิน โอชำรัมย์

 • นางอรพิน ประโลมรัมย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,823
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044110773 อีเมล์: bannondang.sc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โสภณ ชุมพลศักดิ์ โทรศัพท์: 0885819520 อีเมล์: soponmusu3@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]