โรงเรียนบ้านโนนแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  วิสัยทัศน์

               โรงเรียนมีศักยภาพในการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  ปรัชญาโรงเรียน                 

                 ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย  ปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสงกรานต์ ประเสริฐศรีศักดิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอรพิน ประโลมรัมย์

 • นางมณีวัลย์ เยี่ยมมโนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,799
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044110773 อีเมล์: bannondang.sc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โสภณ ชุมพลศักดิ์ โทรศัพท์: 0885819520 อีเมล์: soponmusu3@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]