• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2562
   
  ประธานนักเรียน

   

  นางสาวธัญจิรา   อาจทวีคูณ

   

  รองประธานนักเรียน

   

  นางสาวณัฐธิดา  อินธิเดช

   

  เลขานุการ

   

  นางสาวไอยดา  ภูมีสวย

   

  ฝ่ายวิชาการ

    นายยศกร   ทนสูงเนิน

    เด็กหญิงนฤมล  มะรังศรี

  ฝ่ายสถานที่และสิ่งแวดล้อม

    นางสาวภัคจิรา  อาจทวีคูณ

    เด็กหญิงวรัญญา  รินอำภา

  ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

    นายสมันตชัย  กาละสิรัมย์

    นางสาวชัชฎาภรณ์   กะออน

  ฝ่ายวินัยนักเรียน

    นายพีรพงษ์  ศรีภูวงษ์

    นายวีระพล  ราชนู

  ฝ่ายจิตอาสาจราจร 

    เด็กชายยศกร  เฉลิมเดชาภัค

    เด็กชายอิทธิพงษ์   พรมทองพันธ์

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

    นางสาวพัตรพิมล  หวังล้อมกลาง

    เด็กหญิงจิรชญา  ชัยวัสดี

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:06:11 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายยุทธการ เสนากลาง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางละมุล สุวรรณ์

 • นายนิรุจณ์ บุญเย็นสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,598
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044185689 อีเมล์: Schoolnongdon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรรณิการ์ ทัพขวา โทรศัพท์: 0883636632 อีเมล์: kannikatupkwa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]