• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข้อมูลผู้บริหาร
 •         ประวัติส่วนตัว

  ช่ือ   นายยุทธการ  เสนากลาง

  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

  ภูมิลำเนา    54  หมู่  4  ตำบลหนองกระทิง  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

  ที่อยู่ปัจจุบัน  139 หมู่ 1  ตำบลตลาดไทร  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 

  คู่สมรส  นางชลนภา   เสนากลาง   มีบุตร - ธิดา  3 คน

  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

           ประวัติการศึกษา

  พ.ศ. 2515   ป.1 - ป.4  โรงเรียนบ้านโนนแดง (โรงเรียนไตรคามสามัคคี)

  พ.ศ. 2517  ป.5 - ป.7   โรงเรียนบ้านลำปลายมาศ  (โรงเรียนธารทองพิทยาคม)

  พ.ศ. 2520  มศ. 3    โรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่วัดกลางบุรีรัมย์ 

  พ.ศ. 2522  ป.กศ.  วิทยาลัยครูบุรีรัมย์

  พ.ศ. 2528  ปริญญาตรี  (ค.บ. พลศึกษา) วิทยาลัยครูบุรีรัมย์

  พ.ศ. 2550  ปริญญาโท  (ศษ.ม. การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

             ประวัติการรับราชการ

  พ.ศ. 2523 - 2527  ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ  ตำบลเมืองไผ่  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

  พ.ศ. 2527 - 2533  อาจารย์ 1  โรงเรียนรวมมิตรวิทยา  ตำบลผไทรินทร์  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

  พ.ศ. 2533 - 2540  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนรวมมิตรวิทยา  ตำบลผไทรินทร์  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

  พ.ศ. 2540 - 2545  รองผู้อำนวยการโรงเรียนรวมมิตรวิทยา ตำบลผไทรินทร์  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

  พ.ศ. 2545   ครูใหญ่โรงเรียนวัดวนาสันต์  ตำบลแตงใหญ่  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์

  พ.ศ. 2545 - 2548 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านตูมหวาน  ตำบลบุโพธิ์  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

  พ.ศ. 2548  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงม่วง  ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

  พ.ศ.  2557 - ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์  ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

             ประสบการณ์การทำงาน

  พ.ศ. 2532 - 2544  ผู้แทนครู กปอ. อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

  พ.ศ. 2549 - 2552  ประธานกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 7

  พ.ศ. 2550 - 2552  นายกสมาคมผู้บริหารการศึกษา อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

  พ.ศ. 2554 - 2556  กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

  พ.ศ. 2556  ประธานกลุ่มลำปลายมาศ 7

  พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน  นายกสมาคมผู้บริหารการศึกษาอำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-06-26 10:47:56 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายยุทธการ เสนากลาง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวชลีพร ตาทอง

 • นางละมุล สุวรรณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,565
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044185689 อีเมล์: Schoolnongdon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรรณิการ์ ทัพขวา โทรศัพท์: 0883636632 อีเมล์: kannikatupkwa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]