• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • มุ่งจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

  พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ      

  สืบสานรักษ์สิ่งแวดล้อม

  มีความพร้อมเครือข่ายเทคโนโลยี    

  ร่วมภาคีกับชุมชน      

    

  ปรัชญาของสถานศึกษา

  สุวิชาโน  ภวํ  โหติ   ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

   

                                                                


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-16 13:55:46 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนัธทวัฒน์ หาดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสิริชัย คงสวัสดิ์

 • นางสาวชลีพร ตาทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,771
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044185689 อีเมล์: Schoolnongdon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรรณิการ์ ทัพขวา โทรศัพท์: 0883636632 อีเมล์: kannikatupkwa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]