โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1.นายกิตติพงษ์  ชะร่างรัมย์                                                ประธานกรรมการ                                                              

  2.นายวสวัตติ์  ทองสิริเรืองชัย                                             รองประธานกรรมการ

  3.นายภานุพงศ์  แสนพงษ์                                                 กรรมการ

  4.นางทองสา  เชือบรัมย์                                                    กรรมการ

  5. นายเรียน  แสนรัมย์                                                       กรรมการ

  6.นายภูมิรัตน์  วิวัฒวรธรรม                                                 กรรมการ

  7. พระครูอัมพวันวิหารการ                                                  กรรมการ                                     

  8.นายแสงจันทร์  จำปาแดง                                                กรรมการ

  9. นายอุดร  มีศรี                                                              กรรมการ

  10.นางมาลี  อินทรกำแหง                                                  กรรมการ

  11.นายวิชัย  ลาลำโกน                                                      กรรมการ

  12.นายบัญชา  สาระโท                                                      กรรมการ

  13.นายทองดำ  ผักชุมแสง                                                  กรรมการ

  14. นายวีระพล  เสนาไทย                                                   กรรมการ

  15. นายวฒพงศ์  จันทะเมนชัย                                             กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านหนองม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: nongmuang.buriram1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ไวยการณ์ นราเรือง โทรศัพท์: 0993285531 อีเมล์: Pommax012345@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]