โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1.นายกิตติพงษ์  ชะร่างรัมย์                                                ประธานกรรมการ                                                              

  2.นายวสวัตติ์  ทองสิริเรืองชัย                                             รองประธานกรรมการ

  3.นายภานุพงศ์  แสนพงษ์                                                 กรรมการ

  4.นางทองสา  เชือบรัมย์                                                    กรรมการ

  5. นายเรียน  แสนรัมย์                                                       กรรมการ

  6.นายภูมิรัตน์  วิวัฒวรธรรม                                                 กรรมการ

  7. พระครูอัมพวันวิหารการ                                                  กรรมการ                                     

  8.นายแสงจันทร์  จำปาแดง                                                กรรมการ

  9. นายอุดร  มีศรี                                                              กรรมการ

  10.นางมาลี  อินทรกำแหง                                                  กรรมการ

  11.นายวิชัย  ลาลำโกน                                                      กรรมการ

  12.นายบัญชา  สาระโท                                                      กรรมการ

  13.นายทองดำ  ผักชุมแสง                                                  กรรมการ

  14. นายวีระพล  เสนาไทย                                                   กรรมการ

  15. นายวฒพงศ์  จันทะเมนชัย                                             กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรวุฒิ ธรรมธุระ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางศิราภรณ์ ช่วยบำรุง

 • นางบังอร สุทธิวงศ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,109
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: nongmuang.buriram1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสุสันต์ แซกรัมย์ โทรศัพท์: 0878721214 อีเมล์: atom08@live.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]