โรงเรียนบ้านหนองแวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านหนองแวง

            โรงเรียนบ้านหนองแวง  ตั้งขึ้น เมื่อวันที่  5  กันยายน  2482  มีชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล  ตำบลตลาดโพธิ์  5  สังกัดกระทรวงธรรมการ เป็นอาคารเรียนชั่วคราว

           วันที่  9  ตุลาคม  2509 ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กระทรวงมหาดไทย  วันที่  12  มกราคม  2512  นายโม้  สาวีรัมย์ , นายเด็ดดวง  ปานาลาด ,นายตั้ง  เสวตรัมย์ ได้ร่วมบริจาคเงิน ชื้อที่ดิน  จำนวน  9  ไร่ 3  งาน ให้แก่ทางราชการ ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนและได้งบประมาณสมทบจากทางราชการ 50,000  บาท และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยาคาร

                  ปี  พ.ศ.2518        รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบองค์การ  1  หลัง

                  ปี  พ.ศ.2521        รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.ฉ 3  ห้อง  1  หลัง

                  ปี  พ.ศ.2523        โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

                  ปี  พ.ศ.2524        รับงบประมาณต่อเติมอาคาร  แบบ ป.1 ฉ  3  ห้อง

                  ปี  พ.ศ.2527        รับงบประมาณสร้างส้วม  แบบ สปช.601/26  1  หลัง

                  ปี  พ.ศ.2527        รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ สปช.201/26  1  หลัง

                  ปี  พ.ศ.2527        รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน  ฝ33  1 ชุด

                  ปี  พ.ศ.2529        รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29  4  ห้องเรียน

                  ปี  พ.ศ.2529        รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.1  1  หลัง

                  ปี  พ.ศ.2530        คณะครู ชาวบ้าน ร่วมกันสร้างฐานพร้อมเสาธงชาติ

                  ปี  พ.ศ.2534        ชาวบ้าน คณะครู ร่วมกันสร้างอาคารสหกรณ์  1  หลัง

                  ปี  พ.ศ.2536        คณะครู ชาวบ้าน คณะศิษย์เก่าจากต่างประเทศ ทอดผ้าป่าซื้อที่ดิน   จำนวน  2 ไร่  2 งาน                                              เพื่อขุดสระน้ำ และรับงบประมาณขุดสระน้ำ เพื่อการเกษตร สร้างสนาม

                  ปี  พ.ศ.2538        รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช.601/26  จำนวน  1  หลัง

                  ปี  พ.ศ.2540        รับอนุญาตให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                  ปี  พ.ศ.2542        รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29

                  ปี  พ.ศ.2542        รับงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล

                  ปี  พ.ศ.2544        คณะครู คณะผ้าป่าร่วมสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา

                  ปี  พ.ศ.2544        รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102/29  จำนวน  1  หลัง

                  ปี  พ.ศ.2544        ครูโสภณ  ซารัมย์  บริจาควัสดุสร้างอาคารตัดผม  1  หลัง

                  ปี  พ.ศ.2546        คณะครู คณะผ้าป่าร่วมสร้างรั้วโรงเรียน และห้องสมุดโรงเรียน

                  ปี  พ.ศ.2547        คณะครู ชาวบ้าน คณะศิษย์เก่าจากต่างประเทศ ทอดผ้าป่าปรับปรุงห้องเรียน

                  ปี  พ.ศ.2552        คณะครู ชาวบ้าน คณะศิษย์เก่าร่วมสร้างถนนคอนกรีตร่วมใจเทิดไท้ปลอดฝุ่น

                                              หน้าอาคารเรียน

                  ปี  พ.ศ.2553        รับงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน แบบ สปช.105/                       

                  ปี  พ.ศ.2559        คณะครู ชาวบ้าน คณะศิษย์เก่า ทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมสร้างอาคารเรียน

                                              ชื่อ "อาคารประชาสามัคคี" โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:43:29 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวปิยภัทร สูงรัมย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายทินกรณ์ พิลึกนา

 • นางมัณฑนา แสมรัมย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,708
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: nongweangschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทิพวัลย์ ศรีโคตร โทรศัพท์: 0862517706 อีเมล์: tippawan0621@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]