โรงเรียนบ้านหนองแวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแวง

  1.  นายสวัสดิ์  ประโสตินัง            ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.  นายเฉลิม  แสงประโคน           กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  3.  นางวิชิต   ละมุล                    กรรมการผู้แทนครู                     

  4.  นางประทุม  โสภาสุข             กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  5.  นายสุทิน  สะเทิงรัมย์             กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.  นางนฤมล  พรมกล้า              กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  7.  นายพันธ์  สครรัมย์                กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนา

  8.  นายทรัพย์ทวี  สครรัมย์          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  9.  นางสาวปิยภัทร   สูงรัมย์          กรรมการและเลขานุการ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:43:29 น.

โรงเรียนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: nongwaengschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทิพวัลย์ ศรีโคตร โทรศัพท์: 0862517706 อีเมล์: tippawan0621@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]