โรงเรียนบ้านหนองแวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ทำเนียบคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง

  1.   เด็กชายทรงพล  แซ่เตีย                              ประธานนักเรียน

  2.   เด็กชายอัมทวิทริ์  แก้วสีนวน                       รองประธานนักเรียน

  3.   เด็กหญิงเกศรินทร์  เพ็งพระจันทร์                ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

  4.   เด็กชายทรงพล  แซ่เตีย                             ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

  5.   เด็กหญิงศรสวรรค์  จันทเกษ                       ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

  6.   เด็กชายธนกฤต  อาณาเขต                         ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

  7.   เด็กหญิงศิรินาถ  สครรัมย์                           ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5

  8.   เด็กชายปรวิทย์  ว่าไทย                             ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4

  9.   เด็กหญิงวีภาวินี  เกษร                               ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:43:29 น.

โรงเรียนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: nongwaengschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทิพวัลย์ ศรีโคตร โทรศัพท์: 0862517706 อีเมล์: tippawan0621@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]