โรงเรียนบ้านโคกสูง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกสูง

  1. นายวิเชียร  การะเกตุ                ผู้ทรงคุณวุฒิ                ประธานกรรมการ

  2. นางเพชรรัตน์  สิมาจารย์           ผู้แทนผู้ปกครอง           กรรมการ

  3.นายสมชาย  บุตรฒิยากรัด         ผู้แทนครู                      กรรมการ

  4.นายประภาส  ทองดี                  ผู้แทนองค์กรชุมชน       กรรมการ

  5.นายโพธิ์  การะเกศ                    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กรรมการ

  6. นางสาวทัศพร  บุญเจริญ           ผู้แทนศิษย์เก่า            กรรมการ

  7.พระอาจารย์ทองดา  สุวีโร          ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์     กรรมการ

  8.นายสันติ  ซาไธสง                    ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ

  9.นายจินดา  พลอ่อน                  ผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจินดา พลอ่อน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสมชาย บุตรฒิยากรัด

 • นางสาวสมถวิล หาระภูมิสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,200
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044630330 อีเมล์: bankoksung55@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทัศพร บุญเจริญ โทรศัพท์: 044119514 อีเมล์: tad-love@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]