โรงเรียนบ้านโคกสูง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

                    นักเรียนในโรงเรียนบ้านโคกสูง มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข     พร้อมเข้าสู่สังคมอาเขียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง บนความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                 

  ปรัชญาโรงเรียน

   

  นัตถิ    ปัญญาสมา    อาภา 

  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา  ไม่มี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจินดา พลอ่อน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายยุทธเดช ศิริมาลาตัง

 • นางสาวประณิตา พับพิมพ์สัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,200
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044630330 อีเมล์: bankoksung55@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทัศพร บุญเจริญ โทรศัพท์: 044119514 อีเมล์: tad-love@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]