โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1.  นายภาณุภณ  นามทะจันทร์        ประธานกรรมการ
  2. พระครูสิริธรรมเมธี                             กรรมการ
  3. นายธัชชัย   ยำรัมย์                 กรรมการ
  4. นางสายเพชร  ผาเจริญ            กรรมการ
  5. นางปาริชาติ  บรรณประสิทธิ์           กรรมการ
  6. นายสอน   แสงสว่าง               กรรมการ
  7. นายสุนทร   ประทุมทอง            กรรมการ
  8. นายบุญมี  เนตรน้อย               กรรมการ
  9. นายกมล  วงศ์ณะรัตน์             กรรมการ
  10. นางบุญรอด   ทุมมาลี                 กรรมการ
  11. นายสมบูรณ์   ลีเกตุ                กรรมการ
  12. นายบุญถม   ชินภักดี               กรรมการ
  13. นายทองใส   จงใจงาม             กรรมการ
  14. นางสาวนุตญา  มณีพงษ์          กรรมการ
  15. นายสมพร   บุ้งทอง                กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:43:44 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางเพลินจิตร นัดกล้า
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอดิศักดิ์ ครองสุข

 • นางวิริสา ทองน้อยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,364
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: 044-681026 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทัศนีย์ กลางสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0878733484 อีเมล์: kruthassanee_25@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]