โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน

  1. ด.ญ.ฐาปราณี   แสงอุทัย           ประธาน
  2. ด.ญ.สุภามน   สิทธิ์ศิรดิลก       รองประธาน
  3. ด.ญ.ภาวิณี   ศรีสว่าง                 กรรมการ
  4. ด.ญ.พรพิมล   อินสำราญ         กรรมการ
  5. ด.ญ.นวรัตน์   กองสุวรรณ        กรรมการ
  6. ด.ช.พัฒนพงษ์   ใจเที่ยง           กรรมการ
  7. ด.ช.พิพัฒน์  เมาตะยา               กรรมการ
  8. ด.ช.อุทัย   สุปะกำ                      กรรมการ
  9. ด.ช.เจษฎา  บุญจันทร์                กรรมการ
  10. ด.ช.วรวุฒิ  ชะนุชรัมย์               กรรมการ
  11. ด.ช.สุขสันต์  ทุมมาลี                 กรรมการ
  12. ด.ช.สุทัศน์  สัตรัมย์                    กรรมการ
  13. ด.ญ.เจนจิรา  เดชชัย                  กรรมการ
  14. ด.ญ.รัชนีพร  บุญธรรม             กรรมการ                                              
  15. ด.ญ.พรวิลักษณ์  แสนแก้ว        กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:43:44 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางเพลินจิตร นัดกล้า
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุธาสินี สุทธิประภา

 • นายอนุวรรต ศรีษาคำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,394
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: 044-681026 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทัศนีย์ กลางสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0878733484 อีเมล์: kruthassanee_25@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]