• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)

  ๑.  นายยอด  พิมพ์หล้า                                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

  ๒.  นายสุดธนู เชิงสะอาด                             รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

  ๓.  พระอาจารย์พงษ์พันธ์ ปภัสโร                 ตัวแทนผู้นำทางศาสนา/กรรมการสถานศึกษา

  ๔.  นายเขียว  พลคำมาก                             ตัวแทนผู้ปกครอง/การสถานศึกษา

  ๕.  นางวงศ์ศิลป์ ปราบหนองบัว                ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ กรรมการสถานศึกษา

  ๖.  นายสุดธนู  เชิงสะอาด                         ตัวแทนผู้นำชุมชน/กรรมการสถานศึกษา

  ๗.  นางศิริวรรณ  ธิธรรมมา                       ตัวแทนหน่วยงานอื่น/กรรมการสถานศึกษา

  ๘.  นายประพันธ์  ทุมรินทร์                      ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา/  กรรมการสถานศึกษา

  ๙. นายสมชาย  อังกุละศรี                      ผู้อำนวยการโรงเรียน/กรรมการและเลขานุการ

  ๑๐. นายสมาน  บุตรศรีตะราช               ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๑๑. นางรำไพ  ชูจิตร                            ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๑๒.นายสมศักดิ์  ชุมสิทธิ์                     ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๑๓. นายสุนทร  วงศ์ทอง                     ผู้ทรงคุณวุฒิ    


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-19 17:17:09 น.

โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: 044-681945 อีเมล์: nongkhorschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรวุธ สิมสีดา โทรศัพท์: 0927503408 อีเมล์: wrwut2519@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]