• คลิปกิจกรรมโรงเรียน
 • ข่าว-ประชาสัมพันธ์
 • สยามกีฬารายวัน

 • เว็บการศึกษา
 • ชุมชน คนรักการศึกษาเว็บไซต์เพื่อเพื่อนครูและนักเรียนเว็บรวมแบบฝึกอนุบาลครูประถม.คอม

 • ปกิณกะ
 • ตรวจล็อตเตอรี่เพลงหวานกลางกรุงแม่แบบลูกทุ่งอมตะ

 • งานประดิษฐ์
 • พับเพนกวินน้อยง่ายจังHow To Make A Paper Flower Vase แจกันเคลือบกระดาษTulipดอกไม้จากหลอด ดอกรักแรกพบ(รักเร่)จากหลอด

 • ข่าวตามหน้าเว็บ
 • ข่าวการศึกษาห้องสมุดความรู้บทคัดย่อ

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศบริบทในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นเด็กดี มีความสุภาพอ่อนน้อม มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวดำเนินชีวิต

  3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

  4. ประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์

  1. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีบรรยากาศดี มีสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

  2. ผู้เรียนเป็นเด็กดี มีความสุภาพอ่อนน้อมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้เรียนรู้อย่างเค็มศักยภาพตามหลักสูตร มีคุณภาพตามกณฑ์มาตรฐาน

  3. ครูมีความรู้ความสามารถและมีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

  4. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มขึ้น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 14:13:28 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิคม สีแสงหน่อม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเบญจมาศ พูลพุทธา

 • นายวัฒนพงศ์ ชมพูนันทกานต์

 • ลิ้งค์สำคัญ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
  DMC2562
   
   
 • มุมอนุบาล
 • การเปล่งเสียงคำประกอบภาพคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร่างกายระดับปฐมวัยบัญชีคำพื้นฐานปฐมวัย Vol 4บัญชีคำพื้นฐานปฐมวัย Vol 3บัญชีคำพื้นฐานปฐมวัย Vol 2คำพื้นฐานอนุบาล 247 คำฝึกเขียนพยัญชนะไทยฝึกเขียน ABCฝึกเขียนเลขอารบิค1-10สอนเขียนเลขไทย ๑-๑๐ออกกำลังรับแสงตะวัน โดยพี่เอม

 • บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
 • จมหรือลอยน้ำเป็นตัวทำละลายสถิติการเข้าเยี่ยมชม

48,787
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โทรศัพท์: 0984292645 อีเมล์: watbansawaichiknoi@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วัฒนพงศ์ ชมพูนันทกานต์ โทรศัพท์: 0639194592 อีเมล์: watthanachom@gmail.com โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย(เงินบริจาค) KTB 308-0-17735-5
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]