• :: เครือข่ายเขียว-ขาว::
 •    

 • :: Facebook ::
 •     heart โรงเรียนดีอยู่ใกล้บ้าน  มาตรฐานเท่าโรงเรียนอยู่ในเมือง heart

 • :: Facebook QR Code ::
 • ciDvdu.png

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • :: คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน :: 

   ที่   

  ผู้แทนฝ่าย จำนวน (คน) ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
  ๑.

  ผู้แทนปกครอง

   ๑  นางละเอียด  อุไรรัมย์  
  ๒.

  ผู้แทนครู

   ๑  ยานี  บุญประสิทธิ์  
  ๓.

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  นางวิลาวัลย์  ระวังศรี  
  ๔.

  ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

  นางวิลาวรรณ  ไชยชมพู  
  ๕.

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  นางสมจิตร  แร่เพ็ชร์  
  ๖. ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ ๑. พระชาญ  สิริปัญโญ  
  ๒. นายมนตรี  ทิรอดรัมย์
  ๗. ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑. นางสาวสุภาพร  คงรัมย์  
  ๒. นางอนงค์  แสนกล้า
  ๓. นางเยาวลักษณ์  เชษฐรัมย์
  ๔. นางสาวสุภาพ  เสาทอง
  ๕. นางสุมาลี  ศรีสงคราม
  ๖. นายพิชิต  เสนีโสด
  ๗. นางสมพต  ฉะอิ่มรัมย์
  ๘.

  กรรมการและเลขานุการ

   ๑ นายทองใบ  สะอาดรัมย์  

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-14 17:02:37 น.

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-664006 อีเมล์: anubanbandan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวรวุฒิ หยุดยั้ง โทรศัพท์: 095-9099987 อีเมล์: kataidevil@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]