• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนนางรองพิทยาคม

  โรงเรียนนางรองพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอแห่งที่ 2 ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 137 หมู่ 12  บ้านหนองงิ้วหนองไทร ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนนางรองพิทยาคมได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2528 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    (นายชวน หลีกภัย) ทั้งนี้เนื่องจากอธิบดีกรมสามัญศึกษา (ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง) ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2527 และได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนนางรองด้วย ได้ทราบว่าโรงเรียนนางรองมีบริเวณแคบ เป็นการไม่สะดวกในการจัดการบริหารโรงเรียนให้ได้ผลดีเท่าที่ควร จึงให้ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง (นายพีรพันธ์ ฉกรรฉ์ศิลป์) ได้ดำเนินการจัดหาสถานที่ในเขตตัวอำเภอนางรองที่มีขนาดกว้างขวางพอที่จะจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองได้ดำเนินการติดต่อทางอำเภอนางรองและขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ “ทุ่งดอนแต้ว” ซึ่งมีเนื้อที่ 1,965 ไร่ แต่ขอใช้ 200 ไร่ ทางอำเภอและสภาตำบลนางรอง   ไม่ขัดข้อง และได้ดำเนินการตามขั้นตอนเรื่อยมา แต่ปรากฏว่าพื้นที่ดินสาธารณะประโยชน์ แปลงนี้ถูกราษฎรบุกรุกเข้าไปทำประโยชน์แล้ว จึงได้ขอร้องให้ผู้เข้าไปใช้ประโยชน์ออกจากพื้นที่ ในช่วงแรกนี้ราษฎรยอมบริจาคพื้นที่เพียง  4 ราย เป็นเนื้อที่ 50 ไร่ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2536 คณะครูอาจารย์โรงเรียนได้บริจาคเงินจัดซื้อที่ดินด้านหลังโรงเรียนเพิ่มอีกจำนวน 3 ไร่ 250 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น 53  ไร่ 250  ตารางวา

  โรงเรียนนางรองพิทยาคมเปิดสอนครั้งแรกในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2528 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูพิทักษ์ ชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดกลางนางรอง อำเภอนางรอง ให้ใช้โรงเรียนปริยัติธรรมศาลาร่วมใจและศาลาเพียวพงศ์  เป็นสถานที่เรียน มีนายพีรพันธ์ ฉกรรจ์ศิลป์ผู้อำนวยโรงเรียนนางรอง เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนางรองพิทยาคม อีกตำแหน่งด้วย การจัดการเรียน    การสอนในโรงเรียนจึงดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ครั้งแรกมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน 80 คน

            ต่อมากรมสามัญได้แต่งตั้ง นายชอบ  บาลโสง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมมา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน นายพีรพันธ์  ฉกรรจ์-ศิลป์  นายชอบ บาลโสง ได้มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2528 เมื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและบ้านพักครู เสร็จแล้วจึงได้ย้ายมาใช้สถานที่ใหม่ตั้งแต่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2529 หลังจากได้สร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 208 ล แล้ว ได้เริ่มใช้อาคารเรียนถาวรตั้งแต่วันที่  7 มกราคม 2530 ต่อมา นายสุรศักดิ์  ศรีสว่างรัตน์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนางรองพิทยาคม ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2532 เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนางรองพิทยาคมคนที่ 3 และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2535 นายวิฑูรย์  เชาว์ศิริ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบุวิทยา-สรรค์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นคนที่ 4 และในวันที่ 19 มกราคม 2540 นายประจวบ วงสีสา ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคมเป็นคนที่ 5 และในวันที่ 29 มกราคม 2543 นายไกรลาศ กุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นคนที่ 6 จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 นายพนม  เพชรจำเริญสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นคนที่ 7 จนถึงวันที่ 30 กันยายน  2551  ได้เกษียณอายุราชการ และในวันที่ 7 ตุลาคม 2551 นายสรายุทธ  เสลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นคนที่ 8  จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 นายสันติ สุยโพธิ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนปะคำพิทยาคม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม คนที่ 9 จนถึง 30 กันยายน 2558 ปัจจุบัน นายเหมือน  รักสนาม ได้ย้ายมาจากโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 10 จนถึงปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:37:45 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรธี เครือบคนโท
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายดิษฐวัฒน์ สิงหภิวัฒน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอายุปข่าน สยามประโคน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอรพิน ขุนเพ็ง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจันทิมา วัฒนานนท์เสถียร

 • นายพานุวัฒน์ ป้องเคนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,042
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนางรองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044631065 อีเมล์: info@nrpsc.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ธนากร วิทย์ศลาพงษ์ โทรศัพท์: 0640920077 อีเมล์: tanakron_lex@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]