• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนางรองพิทยาคม

  ที่

  คณะกรรมการ

   

  ตำแหน่ง

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  นายสุนทร  เตมียะเสน

  ว่าที่ร้อยโทนายแพทย์สมควร  ฉ่ำพึ่ง

  พระครูพิทักษ์  ชินวงศ์

  พระมหาสนิท  รกฺขิตสีโล

  นายวิทยา  สุขดี

  นายยงศักดิ์  ตั้งจาตุรนต์รัศมี

  นายมาโนช  ตันเจริญ

  นายไตรเทพ  งามกมล

  นางวลีรักษ์  โสภวงศ์

  นายอาทิตย์  ธรรมานิติโรจน์

  นายไชยยง  ธรรมธราธาร

  นายวิเชียร  ปานชาติ

  นายภิรมย์  กัลโยธิน

  นางวารุณี  หัสนิสสัย

  นายสันติ  สุยโพธิ์น้อย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ผู้แทนพระสงฆ์

  ผู้แทนพระสงฆ์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ตัวแทนองค์กรท้องถิ่น

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ผู้แทนท้องถิ่น

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  ผู้แทนครู

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ประธานคณะกรรมการ

  รองประธานกรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการและเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:37:45 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรธี เครือบคนโท
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายดิษฐวัฒน์ สิงหภิวัฒน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอายุปข่าน สยามประโคน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอรพิน ขุนเพ็ง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวิริยะ ทองดี

 • นางจารุวรรณ พัวพงษ์ประพันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,137
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนางรองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044631065 อีเมล์: info@nrpsc.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ธนากร วิทย์ศลาพงษ์ โทรศัพท์: 0640920077 อีเมล์: tanakron_lex@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]