• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายสีลม  อ่างทอง  ประธาน

  นายประจักษ์  วงศาสนธิ์ 

  นายประกาศิต  อำไพพิศ

  พระครูวิเชียร  ปัญญาวุฒิ

  นายสัมฤทธิ์  สาลีงาม

  นายสมพร  เกตุแก้ว

  นายถวิล  บุญพันธ์

  นายบุญเลี้ยง  พรมศรี

  นายสมหมาย  บุญตามทัน

  นางโสภิตา  จูปรางค์

  นางสมปอง  อินขอ

  นายธัชพล  ขุมทอง

  นายนิรุช  ชาติมนตรี

  นายอุดมชัย  บุญตา

  นายศักดิ์ดา  คำโส   กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-05-02 19:21:37 น.

โรงเรียนสะแกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-681803 อีเมล์: sakaephit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุญญิสา เบียดนอก โทรศัพท์: 0621549632 อีเมล์: dear.aroon13@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]