• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  ที่ ชื่อ - สกุล ตัวแทน ตำแหน่ง
  1 นายวีรชัย  บุญสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
  2 นางเบญจมาศ  ศรีเข็มงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  3 นายเริง มีสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  4 นายชาตรี  โสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  5 นางคูณ  อินทร์อิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  6 นางกาญจนา  แสงขาว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  7 นางสุพัตรา  สมเสมอ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  8 นายวรรณรักษ์  ไชตมาต ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
  9 นายเชด  เรืองโรจน์ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
  10 นายณรงศักดิ์  วิภาหัสน์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
  11 นายปรีชา  ทราบรัมย์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
  12 นายสันติ  สอนสืบ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
  13 นายสาย  สิงห์ทอง ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
  14 นางภัสสรา  ภาสกานนท์ ผู้แทนครู กรรมการ
  15 นายรอด  อินเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ

   

   

  ผู้แทนครู

   

  กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-22 13:33:31 น.

โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โทรศัพท์: 044516012 อีเมล์: kloau_d@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเกล้า ดำแก้ว โทรศัพท์: 0853099253 อีเมล์: kloau_d@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]