• คณะกรรมการนักเรียน
 •  ประธานสภานักเรียนชาย
  เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศัตรูพินาศ
       
  ประธานสภานักเรียนหญิง
  เด็กหญิงแพรวา  นิลคำ   
   
   รองประธานสภานักเรียนชาย
  เด็กชายณัฐพล  สังข์จันทร์         
  เด็กชายวรากร  ชัยชนะ               
   
   รองประธานสภานักเรียนหญิง
  เด็กหญิงรวิสรา  ทำทอง    
  เด็กหญิงจรรญาพร  รักษา          
   
  ฝ่ายวิชาการ
  เด็กหญิงแพรไพลิน  ดนัยรุ่งรัตน์           
  เด็กหญิงชญานันท์  ผ่องใส
  เด็กหญิงเกศรินทร์  พรหมบุตร
   
  ประชาสัมพันธ์
  เด็กชายเตชสิทธิ์  มั่นหมาย       
  เด็กหญิงพริมรดา  แก้วเพชร
  เด็กหญิงจันทิรา  เวียงแก้ว
   
  ฝ่ายศาสนพิธี
  เด็กหญิงวรกมล  ปั่นหอม       
  เด็กชายวิรัตน์  จรจรัญ
  เด็กหญิงปริศา  เบื้องดี
   
  ฝ่ายปฎิคม
  เด็กหญิงนภัสนันท์  ชุ่มฉ่ำ       
  เด็กหญิงอัจฉรา  ขุนวงค์
  เด็กหญิงพิกุลแก้ว  หวังสุดดี
   
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-22 13:33:31 น.

โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โทรศัพท์: 044516012 อีเมล์: kloau_d@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเกล้า ดำแก้ว โทรศัพท์: 0853099253 อีเมล์: kloau_d@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]