• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กหญิงอธิชา  ทันมี                 ประธาน
   
  เด็กหญิงศิรประภา  หอมนวล      รองประธาน
   
  เด็กหญิงพิชดา  ทับปั้น              กรรมการ
   
  เด็กหญิงกมลรัตน์  ปะหาวงษ์      กรรมการ
   
  เด็กหญิงชลกร  สมเสมอ            กรรมการ
   
  เด็กหญิสุชัชจา  พวงยี่โถ            กรรมการ
   
  เด็กชายชยานันท์  ทันมี             กรรมการ
   
  เด็กหญิงสุภาสินี  สมยิ่ง             กรรมการ
   
  เด็กหญิงชาลนี  เสียงวังเวง        กรรมการ
   
  เด็กหญิงจีรวรรณ  ลัทธิกุล         กรรมการ
   
  เด็กหญิงสาริสา  เพ็ชรมณี          กรรมการ
   
  เด็กหญิงอริสรา  ทันมี                 กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:04:01 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายรอด อินเงิน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเสาวลักษณ์ สมถวิล

 • นายณัฐพล ยวนจิตสถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,685
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โทรศัพท์: 044516012 อีเมล์: kloau_d@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเกล้า ดำแก้ว โทรศัพท์: 0853099253 อีเมล์: kloau_d@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]