• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายยิน คงสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ

  2. นายสุพรรณ ยิ่งยง  ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ

  3.นางธราพร จี้เพชร ผู้แทนครู กรรมการ

  4. นางสาวจินต์จุฑา เชิดสุข ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ

  5. นางคำผ่อง บุญล้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

  6. นางอำพันธ์ สารพันธ์ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ

  7. พระสาโรส ปุญญาสิริ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ

  8. พระสนิท ปภภสฺสโร ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ

  9. นายรุด นิลดำ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

  10. นายไตรสิทธิ์ ภูมิสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

  11. นายพสิษฐ บำเพ็ญเพียร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

  12. นายนิรันดร์ งามยิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

  13. นายสำรวย งามยิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

  14. นายอดิษศร กฤตยาเวทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

  15. นายสฤษดิ์ ประครองใจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-12 10:18:25 น.

โรงเรียนบ้านคอโค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โทรศัพท์: 044558730 อีเมล์: korkoschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธนะเมศฐ์ จีระกมลศักดิ์ โทรศัพท์: 0000000000 อีเมล์: korkoschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]