• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.   เด็กหญิงเวธกา ทองสอาด                ตำแหน่ง          ประธานสภานักเรียน

  2.   เด็กหญิงอรจิรา  บำรุงศรี                  ตำแหน่ง          รองประธานสภานักเรียน

  3.   เด็กหญิงจันทกานต์  ใบเงิน              ตำแหน่ง          รองประธานสภานักเรียน

  4.   เด็กหญิงกัญภักดิ์  ช่อพรรณรังสี        ตำแหน่ง          หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  5.    เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชนะทะเลย์      ตำแหน่ง          หัวหน้าฝ่ายปกครอง

  6.    เด็กหญิงอรนภา  ศรีเดช                 ตำแหน่ง          หัวหน้าฝ่ายอนามัย

  7.    เด็กหญิงวาสินี  พอกจันทร์             ตำแหน่ง          หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม/กีฬา/นันทนาการ

  8.     เด็กชายกฤษฎา  ดวงพล               ตำแหน่ง          หัวหน้าฝ่ายจราจรและสารวัตรนักเรียน

  9.     เด็กหญิงประกายแก้ว  หมายกล้า    ตำแหน่ง          หัวหน้าพันธ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  10.   เด็กหญิงธิติยา  เต็มใจ                   ตำแหน่ง          เลขานุการสภานักเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-12 10:18:25 น.

โรงเรียนบ้านคอโค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โทรศัพท์: 044558730 อีเมล์: korkoschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธนะเมศฐ์ จีระกมลศักดิ์ โทรศัพท์: 0000000000 อีเมล์: korkoschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]