• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  วิสัยทัศน์

  “  ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนบ้านคอโค  จัดการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา  นักเรียนมีค่านิยมและ  คุณธรรมพื้นฐาน   เรียนรู้ชุมชน พัฒนาตนสู่อาเซียน พัฒนาทักษะชีวิตยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ครูจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  ”    

   

  ปรัชญาโรงเรียน

  “ ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ”

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-12 10:18:25 น.

โรงเรียนบ้านคอโค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โทรศัพท์: 044558730 อีเมล์: korkoschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธนะเมศฐ์ จีระกมลศักดิ์ โทรศัพท์: 0000000000 อีเมล์: korkoschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]