ประวัติโรงเรียนบ้านโคกวัด

 

        โรงเรียนบ้านโคกวัด   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑   ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๔๘๐  ที่บ้านโคกวัด หมู่ที่ ๒  ต.นาดี  อ.เมืองสุรินทร์  จ. สุรินทร์   โดยได้แยกตัวมาจากโรงเรียนวัดสุเขตตาราม (วัดบ้านสำโรง)   ครั้งแรกได้ใช้ศาลาโรงธรรม         วัดศิรินทราราม เป็นที่ศึกษา    เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  มีนายห้วย  วรรณตรง  เป็นครูใหญ่ คนแรก

        ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโคกวัด มีนายพินิจ  นิ่มปรางค์   เป็นผู้บริหารคนปัจจุบัน มีข้าราชการครู ๑๖คน ครูอัตราจ้าง ๒  คน พนักงานราชการ ๑ คนพนักงานบริการ  ๑  คน  มีนักเรียนทั้งหมด  ๓๐๐ คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-08-27 08:49:41 น.

นายพินิจ นิ่มปรางค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกวัด

นางกีรติญา มะลิซ้อน
นางนันทนา ดีล้อม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกวัด โทรศัพท์: 044590352 อีเมล์: kokwatschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายณัฏฐเศรณ์ ท่าดี โทรศัพท์: 0817891375 อีเมล์: rang2506@yahoo.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ