โรงเรียนบ้านกระเบื้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.

  นายสำเริง  จำปาทอง

  ประธานกรรมการ

  2.

  นางวราภรณ์  สนใจ

  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  3.

  นายณัฐกิตติ์  ศาลางาม

  กรรมการผู้แทนครู

  4.

  นางดวงใจ  วงศ์เมือง

  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  5.

  พระอธิการ สุรชัย  สุรชโย

  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา

  6.

  นายสมพร  สร้อยแสง

  กรรมการผู้แทนผู้แทนองค์กรชุมชน

  7.

  นางบัวแพง  กระแสโท

  กรรมการผู้แทนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  8.

  นายชวน  ยอดเพชร

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  9.

  นายสุรพล  เป็นพุ่มพวง

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:39:03 น.

โรงเรียนบ้านกระเบื้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590424 อีเมล์: krabuangm3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐกิตติ์ ศาลางาม โทรศัพท์: 0908211948 อีเมล์: krabuangm3@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]