โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่

 

ประวัติของโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่

ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2482  เดิม อยู่ที่วัดโดยเรียกชื่อว่า โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้องใหญ่  อาศัยอยู่ที่วัดเป็นเวลา 19 ปี  และย้ายมาสร้างใหม่เป็นอาคารเรียนถาวรในวันที่ 20  กรกฎาคม 2508 ปัจจุบันนี้ โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่  ได้เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มี 8 ห้องเรียน มีครู 10 คน มีนักเรียน 122 คน  

 

          ó พ.ศ. 2482 ตั้งที่วัดบ้านกระเบื้องใหญ่ ชื่อว่าโรงเรียนวัดบ้านกระเบื้องใหญ่ โดยมีครูใหญ่ชื่อ          นายเสาร์ แนวทอง

          óพ.ศ. 2500 ย้ายจากวัดไปอยู่ทางทิศเหนือของวัด เนื้อที่ 11 ไร่ เปลี่ยนชื่อ เป็นโรงเรียน          บ้านกระเบื้องใหญ่มี นายแก่นแก้ว ข่าขันมาลี และนายเชิดชัย พรมสุรินทร์ เป็นครูใหญ่ ตามลำดับ 

          ó พ.ศ. 2514 โรงเรียนได้รับบริจาคที่ดิน จากนายดา บุญจันทร์ จำนวน 1 ไร่ รวมเป็นที่ดิน จำนวน 12 ไร่    

          ó พ.ศ.2517 โรงเรียน เปิดสอนระดับชั้น ป.5-ป.7 ตามลำดับ 

          ó พ.ศ. 2526   โรงเรียนส่งประกวด โรงเรียนดีเด่น ได้อันดับ 3 ของจังหวัด

          ó พ.ศ. 2529   ลดจำนวนชั้นเรียนลง เหลือเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

          ó พ.ศ. 2539   นายเฟื่องยศ สุพรรณสาย อาจารย์ใหญ่ เกษียณอายุราชการ นายบุญจันทร์ สิงห์ภูงา ดำรงตำแหน่งแทน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2540    

          ó พ.ศ. 2540 นายบุญจันทร์  สิงห์ภูงา  ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่เรื่อยมา

          ó 19 มิถุนายน 2545  นายบุญจันทร์  สิงห์ภูงา  ดำรงตำแหน่ง ใหม่ เป็นผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

          ó 30 กันยายน พ.ศ. 2554 นายบุญจันทร์ สิงห์ภูงา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เกษียณอายุราชการ

          ó 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554 นายรังสิทธิ์ วุฒิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสม็ด ( สถาปัตย์ณุสรณ์ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณทิต  (กศ.บ.)        ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน ผู้อำนวยการที่เกษียณอายุราชการ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่จนถึงปัจจุบัน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

          ปรัชญาของโรงเรียน  คือ  สุวิชาโน  ภวํโหตุ  (หมายถึง ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ)

          คำขวัญของโรงเรียน  คือ  วิชาการล้ำหน้า กีฬาก้าวไกล ใส่ใจชุมชน ฝึกฝนคุณธรรม

                                             น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นางปริญดา วีระพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกระเบื้องใหญ่

นายพลัฏฐ์ วังโณ
นายพงศ์เทพ โยมรัมย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,065
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 0611459186 อีเมล์: veek2198@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวชาลิยา ตะคุณรัมย์ โทรศัพท์: 0611459186 อีเมล์: veek2198@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]