โรงเรียนบ้านหนองพิมาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านหนองพิมาน

             โรงเรียนบ้านหนองพิมาน    ตั้งอยู่หมู่ที่ 9  บ้านหนองพิมานเหนือ     ตำบลกระเบื้อง     อำเภอชุมพลบุรี     จังหวัดสุรินทร์      ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2500    โดยตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนเอกเทศชั่วคราว      และทำพิธีขึ้นโรงเรียนเมื่อวันที่    21     เดือนมิถุนายน    พ.ศ.  2500     และให้เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านยะวึก     และต่อมาได้แยกเป็นโรงเรียนเอกเทศ     ให้ชื่อว่า  โรงเรียนบ้านหนองพิมาน       ในปี พ.ศ.  2509     ชาวบ้านได้บริจาคทรัพย์และที่ดินสร้างอาคารเรียนขึ้น  1  หลัง     และได้ถูกพายุพัดพังเสียหาย      ทางราชการจึงได้จัดสรรงบประมาณ   30,000  บาท    เพื่อสร้างเป็นอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้น      เริ่มสร้างขึ้นเมื่อวันที่  30   เดือนตุลาคม   พ.ศ.  2511    ตามแบบ ป.1ฉ.    แต่ยังไม่แล้วเสร็จเรียบร้อย       และต่อมาในปีงบประมาณ   2513      ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ   15,000   บาท    มาซ่อมประตู   หน้าต่าง    และเพดาน    ซึ่งยังสร้างยังไม่เรียบร้อย     และได้ตรวจรับมอบเมื่อวันที่  20   เดือนสิงหาคม   พ.ศ.  2513

             ปีงบประมาณ   2520     ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ    สร้างอาคารเรียนขึ้น  1  หลัง    แบบ ป.1ฉ.    ขนาด  2  ห้องเรียน   ราคา  120,000  บาท    ได้สร้างเสร็จและตรวจรับเมื่อ

  วันที่  8  เดือนตุลาคม   2521

              ปีงบประมาณ  2522    โรงเรียนได้รับงบประมาณจากจังหวัดสุรินทร์          จำนวนเงิน  25,000  บาท   มาสร้างส้วมขนาด  5  ที่     ได้สร้างเสร็จและตรวจรับเมื่อวันที่  9 

    เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.  2522

              ปีงบประมาณ  2524      ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนขึ้น  1  หลัง  แบบ ป.1ฉ.   ขนาด  2   ห้องเรียน    ใช้งบประมาณ  200,000  บาท    ได้สร้างเสร็จและตรวจรับเมื่อวันที่  6   เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ.  2524

  ปีงบประมาณ  2528   ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์   แบบ  สปช.  202 / 2526     ได้สร้างเสร็จและตรวจรับเมื่อวันที่   4   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  2528

  ปีงบประมาณ 2546 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างส้วม 4 ที่ได้สร้างเสร็จและตรวจรับ

  เมื่อวันที่  18 เดือนมีนาคม   พ.ศ. 2546

              ปีงบประมาณ 2551  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช104 / 26  4 ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง โครงหลังคาเหล็ก  ตรวจรับเมื่อวันที่ 17  กันยายน 2551

  ปัจจุบันนี้โรงเรียนบ้านหนองพิมานมีอาคารเรียน  3   หลัง   จำนวน  8   ห้องเรียน     อาคารอเนกประสงค์  1  หลัง      ห้องส้วม  2  หลัง  ขนาด  5  ที่  และ 4 ที่   บ้านพักครู  1  หลัง      เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1   ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6    มีข้าราชการครูจำนวน  6   คน    ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน  1  คน  ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3  จำนวน  1   คน   มีนักเรียนจำนวน   91   คน   ( 10 มิ.ย. 2556 )


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-29 16:04:34 น.

โรงเรียนบ้านหนองพิมาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพรญาณี ดีมาก โทรศัพท์: 0935510504 อีเมล์: noon.deemark40@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]