• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยัทัศน์

    "ม่งมั่นพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  สืบสานภูมิปัญญา  พัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  พร้อมคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"

    ปรัชญา

    วิชาการดี  มีคุณธรรม  นำความรู้สู่ชุมชน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-18 15:39:23 น.

โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590118 อีเมล์: pohuay@hotmail.com.
เว็บมาสเตอร์:: นายประสิทธิ์ ปะทะวัง โทรศัพท์: 0815843715 อีเมล์: pprasit_tpm@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]