โรงเรียนบ้านตั้งใจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

      1.  นายสมาน  ยาวะโนภาส                       ประธาน

      2.  นายชยานันท์  ยวงโป่งแก้ว                  ผู้ทรงคุณวุฒิ

      3.  นายอุดมพร  ไตรศรี                             ผู้แทนครู

      4.  นายจำปี  บุตรสีตะราช                          ผู้แทนปกครองท้องถิ่น

      5. นางดาว  ทองนอก                                ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      6.  นายประสิทธิ์   สุขเสริม                         ผู้แทนศิษย์เก่า

      7.  นายสาลี  พึ่งวาน                                  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

      8.  พระทองก้าน  กวิวังโส                          ผู้แทนองค์กรศาสนา

      9.  นายเอกนรินทร์ หาดี                             กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:32:24 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเอกนรินทร์ หาดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางทวีรัตน์ สีฟ้า

 • นายอุดมพร ไตรศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,775
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตั้งใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 098-0406057 อีเมล์: naysuchins@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จุฑารัตน์ หาดี โทรศัพท์: 0880593928 อีเมล์: yam-fc2ne1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]