โรงเรียนบ้านตั้งใจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
  1. ด.ญ. ธิรามล  ดงไธสง                    ประธานนักเรียน
  2. ด.ญ. ณัฐนรี  พูลมณี                       รองประธานนักเรียน
  3. ด.ช.  ปิยะ  เสาสิงห์                        รองประธานนักเรียน
  4. ด.ญ. ณัฐนา  แสงแดง                    เลขานุการ
  5. ด.ญ. สุภัตรา  ทะเลิงรัมย์                คณะกรรมการ
  6. ด.ช.  กิตติพร  สิบรัมย์                    คณะกรรมการ
  7. ด.ญ. กนกพร  ศรีละออง                 คณะกรรมการ
  8. ด.ช. เอกวัฒน์  เลี้ยงประเสริฐ          คณะกรรมการ
  9. ด.ช. คณิต  ขวัญทอง                     คณะกรรมการ
  10. ด.ช. ดนุพร  ยวงโป่งแก้ว                คณะกรรมการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:32:24 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเอกนรินทร์ หาดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนิตยา ไตรศรี

 • นางพรรณภสสร บุญปกสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,771
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตั้งใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 098-0406057 อีเมล์: naysuchins@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จุฑารัตน์ หาดี โทรศัพท์: 0880593928 อีเมล์: yam-fc2ne1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]